Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) akkoord door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) akkoord door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met enkele wijzigingen, die de werkgevers tevreden moeten stellen.

De komst van de WAB is daarmee een stap dichterbij gekomen. De volgende stap is dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel bespreekt op 19 februari a.s.

Reactie werkgevers
Volgens de WAB gaat een hoge WW-premie gelden voor tijdelijk werk en een lage premie voor vast werk. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemden dat eerder ‘een boete’ op tijdelijk werk.

Jongeren met bijbaan
Wel zijn de werkgeversorganisaties blij dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan (< 12 uur per week) onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die ondernemingsorganisaties sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de WAB die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW.

Seizoenswerk en oproepkrachten
De ondernemingsorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet. Het is volgens de werkgevers goed dat ondernemers met seizoenswerk in ieder geval de ruimte krijgen om via de cao alsnog de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te behouden.

Cumulatiegrond ontslagrecht
De betreffende organisaties zijn tevreden met de cumulatiegrond in het ontslagrecht, waardoor werkgevers meerdere redenen voor ontslag kunnen combineren. VNO-NCW noemt dit een ‘vereenvoudiging van het ontslagrecht’ en een ‘terechte reparatie van de Wet Werk en Zekerheid’.

Ketenbepaling verlengd
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verder positief dat de keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft werkgevers meer mogelijkheden om te kijken of er voldoende werk is en blijft om mensen in vaste dienst te nemen.

Geen verlenging proeftijd
De door Koolmees voorgestelde verlenging van de proeftijd voor vaste contracten is van de baan. De proeftijd voor werknemers wordt dus niet verlengd van twee naar vijf maanden.

MKB-fonds
De ondernemersorganisaties zijn ook blij met het besluit om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven waarmee het makkelijker wordt om werknemers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing. Dit MKB-fonds is bedoeld voor het vinden en opleiden van personeel omdat kleinere ondernemers door de krapte op de arbeidsmarkt moeite hebben om aan geschikt personeel te komen en werknemers op te leiden.

Payroll
Het aannemen van de WAB heeft ook gevolgen voor payroll. Payrollkrachten moeten pensioenrechten krijgendie gelijkwaardig zijn aan die van medewerkers in vaste dienst bij de opdrachtgever.

Bron: Flexnieuws.nl