Wet Koolmees: alles wat u wilt weten

Wet Koolmees: alles wat u wilt weten

Het kabinet wil af van de grote verschillen tussen vast en flexibel personeel. Ze willen de grote verschillen tussen goed beschermde werknemers met een vast dienstverband en minder beschermde flexwerkers oplossen. Ook verandert er het nodige voor payrolling. Jurriën Koops (directeur ABU) is in ieder geval kritisch over de grondigheid van de opknapbeurt in de arbeidsmarkt.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vorige week heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

Ontslagvergoeding
Met de komst van deze nieuwe wet is het de bedoeling dat werkgevers sneller een vast contract geven. Daarmee willen ze het vaste contract goedkoper maken ten opzichte van tijdelijke contracten. Ook wordt het makkelijker om personeel te ontslaan.

Voor werknemers die nu een tijdelijk contract hebben willen zij meer bescherming, zoals het direct aanspraak maken op een ontslagvergoeding. De mensen met een payroll- of oproepcontract moeten betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Zo moet een werknemer met een nulurencontract minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook payrollers krijgen dezelfde rechten met dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers.

Drie jaarcontracten
De wetswijziging van Lodewijk Asscher (PvdA) uit 2015 wil Koolmees terugdraaien. Hij wil dat werkgevers drie jaarcontracten achter elkaar aanbieden, in plaats van twee waarop een vast contract volgt. De Raad van State reageert hierop en geeft aan de onderbouwing van Koolmees te missen om de regels weer terug te draaien en verwacht niet dat mensen hierdoor sneller een vast contract krijgen.

De Raad van State is wel positief over het makkelijker maken van ontslag. Ook over de plannen om ook flexwerkers recht te geven op een ontslagvergoeding. Door deze wijziging worden de verschillen in bescherming kleiner tussen flexwerkers en mensen met een vast contract.

ABU kritisch over grondigheid opknapbeurt arbeidsmarkt
De ABU stelt dat het goed is dat de minister van SZW werkt aan een gelijk speelveld van flexibel werk en variatie van de WW-premie, maar de nieuwe wet zet de allocatierol van de uitzendbranche onder druk. Jurriën Koops (directeur ABU) reageert op dit wetsvoorstel en heeft zijn bedenkingen: “De balans tussen vast en flex wordt schever en de wet zal zorgen voor een versnelde vlucht naar zzp en andere ongereguleerde vormen van flexibel werk. De nieuwe wet neemt het ‘waterbed-effect’ op de arbeidsmarkt niet weg.”

Tegenstellingen van de nieuwe regels
De voorgestelde maar twijfelachtige definitie van payrolling die minister Koolmees voor zich ziet is echter een rigoureus besluit. De waarde van datgene wat goed is en wat wel werkt wordt gebagatelliseerd. Het zorgt voor rechtsonzekerheid bij opdrachtgevers, werknemers en intermediairs en in de praktijk zal blijken dat deze wet niet te handhaven is. Op dit punt heeft ook de Raad van State zijn kritiek geuit. Het uitzenden wordt in deze ook geraakt als de nieuwe payrollregels in zouden gaan. Vooral bij doelgroepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te denken valt aan WW’ers of arbeidsgehandicapten. Voor deze groep is uitzendwerk erg belangrijk omdat dit voor hen het werk mogelijk maakt. Dit komt door de nieuwe payrollregels nu in gevaar.

Jurriën Koops: “Goede payrolling, bedoeld om werkgevers te ontzorgen voor bijvoorbeeld scholing, loopbaanbegeleiding en verzuim, is de dupe van slechte payrolling, waarbij concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dat vinden wij onwenselijk.”

Vooralsnog heeft minister Koolmees de suggesties van de ABU en andere partijen niet overgenomen.