Payroll oplossing voor nijpend tekort invalkrachten in onderwijs

Payroll oplossing voor nijpend tekort invalkrachten in onderwijs

De Wet Werk en Zekerheid helpt flexwerkers sneller aan een vaste baan. Dit was tenminste de opzet van deze wet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. In het onderwijs leidt deze wet nu echter tot een tekort aan invalkrachten met alle gevolgen van dien. Scholen initiëren zelf lapmiddelen, bijvoorbeeld via het opzetten van een eigen pool om dit tekort op te vangen. Een eenvoudige en structurele oplossing voor dit probleem waar nog vaak aan wordt voorbij gegaan is echter payroll.

Uit een artikel in het NRC, blijkt dat 62 procent van de schoolbesturen geen invallers meer heeft omdat mensen snel door hun losse contracten heen zijn. Invalkrachten kunnen namelijk maar een paar keer ingeschakeld worden want daarna is er een verplichting om hen een vast contract aan te bieden. En hier knelt het, simpel gezegd omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om meer mensen in vaste dienst aan te nemen. Dit is natuurlijk een zorgelijke situatie aangezien het risico bestaat dat scholen straks klassen naar huis moeten sturen omdat zij geen leraar of lerares hebben die voor de klas kan staan.

Met payroll wordt dit probleem ondervangen doordat invalkrachten in dienst treden bij een payrollbedrijf en hen vervolgens ter beschikking stelt aan scholen die hierom verlegen zitten. Hiermee wordt een school ontzorgd en kunnen zij zich volledig richten op hun onderwijstaken.

Payroll is een bijzondere vorm van een uitzendovereenkomst en absoluut geen nieuw fenomeen. Zo werkten er in 2015 al ruim 194.00 personen als payrollkracht. De top-3 sectoren waarin op dit moment het meest gebruikgemaakt wordt van payrolldienstverlening zijn de groot- en detailhandel, de industrie en horeca. Maar payroll is ook een uitstekende oplossing voor andere sectoren zoals het onderwijs. De ABU, de branchevereniging van uitzendondernemingen verwacht dat dit aantal alleen nog maar toeneemt getuige de groei van het aantal payrolldiensten die via ABU-leden wordt aangeboden.

Bent u benieuwd of payroll ook een oplossing voor uw organisatie is? We leggen het u graag uit! Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies en een offerte op maat.