Payroll: 3 mythes én waarheden die u als bedrijf moet weten!

Payroll: 3 mythes én waarheden die u als bedrijf moet weten!

Over payrolling gaan regelmatig verhalen de ronde: het zou niet in het voordeel van medewerkers zijn, te duur zijn en handig voor werkgevers om onder werkgeversverplichtingen uit te komen. Jordy Gielkens, manager Payroll Limburg.nl, helpt deze mythes uit de wereld!

Mythe 1: Payroll is duur
“Als je gaat payrollen, kost dat geld. Je betaalt voor het verkleinen van het ondernemersrisico en je besteedt de volledige personeelsadministratie uit. Het misverstand dat payroll duur is, ontstaat vooral omdat sommige ondernemers appels met peren vergelijken. Van belang is om te weten welke kosten en risico’s gedekt worden. Denk hierbij aan ziektekosten, dossiervorming, juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten en nog veel meer. In een één-op-één vergelijk kan blijkt vaak dat payrolling een goedkopere optie is dan zelf verlonen.”

Mythe 2: Medewerkers die op de payroll staan worden niet doorbetaald bij ziekte en bouwen geen pensioen op
“Dat klopt niet. Als een medewerker die op de payroll staat ziek wordt, krijgt de medewerker doorbetaald. Dat is wettelijk verplicht vanuit de cao. Dit geldt ook voor het opbouwen van pensioen. Iedere payrollmedewerker boven de 21 jaar die 26 weken of langer aan het werk is, bouwt pensioen op.”

Mythe 3: Via payroll kun je het ontslagrecht omzeilen
“Absoluut niet waar. Een medewerker die op de payroll staat heeft een wettelijke arbeidsovereenkomst met een payrollorganisatie. Dat betekent dezelfde rechten en plichten als een reguliere arbeidsovereenkomst. Anderzijds is het zo dat een payrollorganisatie naast een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd de optie heeft om gedurende anderhalf jaar een contract op uitzendbasis te werk te stellen, dat per direct opzegbaar is. Je biedt hiermee flexibiliteit aan opdrachtgevers die zonder deze mogelijkheid wellicht niet hadden gekozen om iemand te werk te stellen.”

“Payrollkrachten hebben gewoon een arbeidscontract waarin hun rechten zijn vastgelegd. Payroll Limburg.nl is een juridisch werkgever. Wij volgen de juiste regels, zijn aangesloten bij de ABU en hebben het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), dat beperkt het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor het niet afdragen van loonheffingen en btw. Via Payroll Limburg.nl is dit allemaal geregeld en zijn uw werknemers is goede handen”, aldus Jordy Gielkens.