Hoge Raad: allocatiefunctie geen vereiste voor gebruik uitzendconstructie

Hoge Raad: allocatiefunctie geen vereiste voor gebruik uitzendconstructie

Vrijdag 4 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Care4Care-zaak. In deze zaak stond de vraag centraal of een ‘allocatiefunctie’ een vereiste is voor het mogen gebruiken van een uitzendovereenkomst. De Hoge Raad heeft nu beslist dat dit niet het geval is.

Onder de allocatiefunctie wordt het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid verstaan. Deze functie is het essentiële verschil tussen uitzendorganisaties en payrollbedrijven. Payrollbedrijven vervullen deze functie niet, daar zij het juridische werkgeverschap van door bedrijven aangedragen werknemers op zich nemen, maar de medewerkers niet zelf werven. Uitzendorganisaties dragen wel zelf actief kandidaten aan.

Nu de Hoge Raad heeft besloten dat de allocatiefunctie geen vereiste is voor payrollbedrijven, komt één van de grootste voordelen van payrolling, medewerkers langer flexibel in dienst houden dan een reguliere werkgever, niet in gevaar. Voor uitzendondernemingen en payrollbedrijven wijzigt er dus niets in de actuele manier van werken. Payrollondernemingen houden toegang tot de uitzendfaciliteiten zoals vastgelegd in artikel 7:691 BW.

Lees het volledige bericht op de pagina van de Hoge Raad der Nederlanden.