Checklist: 9 punten waar een payrollbedrijf aan moet voldoen

Checklist: 9 punten waar een payrollbedrijf aan moet voldoen

Werkgevers die samen werken met uitzendbureaus en payrollbedrijven moeten ervan uit kunnen gaan dat alles eerlijk en volgens de regels verloopt. Vertrouwen is goed, zeker weten is beter.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt ondernemers met een online checklist. Dit zijn de 9 punten waar flexpartners aan moeten voldoen.

1. Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?
Uitzendbureaus die in Nederland werken moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de registratie moet ook staan dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen. Als inlener bent u verplicht dit te controleren.

2. Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?
Als uw uitzendbureau het keurmerk heeft van de Stichting Normering Arbeid (SNA), beperkt u het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld voor het niet afdragen van loonheffingen en btw.

3. Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?
Brancheorganisaties stellen kwaliteitseisen aan hun leden, controleren of zij de cao naleven, en helpen bij de deskundigheidsbevordering. Lidmaatschap van een brancheorganisatie is daarom een aanwijzing dat u zakendoet met een betrouwbaar uitzendbureau.

4. Betaalt het uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg?
Een uitzendbureau mag zelf bepalen welk uurtarief het in rekening brengt. Maar het moet de uitzendkrachten wel genoeg bepalen. Dat is uiteraard in ieder geval het minimumloon.

5. Factureert het uitzendbureau correct?
Facuren moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Onduidelijke en onjuiste facturen kunnen erop duiden dat het uitzendbureau zich niet aan de administratieve regels houdt.

6. Heeft het uitzendbureau een G-rekening?
Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening. Het uitzendbureau kan het saldo op de G-rekening alleen gebruiken om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen.

7. Heeft u de identiteit van uw uitzendkrachten gecontroleerd?
Het is belangrijk om te weten wie er bij u op de werkvloer staat. U bent daarom verplicht de identiteit van uitzendkrachten te controleren voor het begin van het werk. Dat is belangrijk om fraude tegen te gaan, zoals belastingfraude en identiteitsfraude.

8. Mag de uitzendkracht legaal in Nederland werken?
Als u uitzendkrachten inhuurt, moet u controleren of zijn in Nederland mogen werken – eventueel met een werkvergunning. Als hun vergunning niet in orde is riskeert u een boete van de Inspectie SZW.

9. Zorgt u voor een gezonde en veilige werkplek voor de uitzendkrachten?
Als u uitzendkrachten inhuurt, moet u er samen het met uitzendbureau voor zorgen dat gezond en veilig kunnen werken. Krijgt een uitzendkracht een ongelijk op de werkplek? Dan bent u, als opdrachtgever, verantwoordelijk.

Op het gebied van personeel wilt u uiteraard geen enkel risico lopen. Doorloop de checklist op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en stel de vragen meteen bij een kennismakingsgesprek aan de contactpersonen van het payrollbedrijf of uitzendbureau.

Wilt u meteen boter bij de vis? Neem dan contact op met de specialisten van Payroll Limburg.nl. Op de downloadpagina staan de gevraagde certificaten en verklaringen.