documentatie | formulieren

DownloadsArbo cecklist administratief
Deze checklist kunt u gebruiken als hulpmiddel om de arbeidsomstandigheden snel te beoordelen. De vragen hebben als doel u opmerkzaam te maken op eventuele risico?s.

Arbo checklist technisch
Deze checklist kunt u gebruiken als hulpmiddel om de arbeidsomstandigheden snel te beoordelen. De vragen hebben als doel u opmerkzaam te maken op eventuele risico?s.

Blanco CV
Download hier een blanco cv ten behoeve van de inschrijving.

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Download hier een model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Deze dient voor tewerkstelling ondertekend te worden door iedere werknemer. Een ondertekend exemplaar dient eveneens in bezit te zijn van Payroll Limburg alvorens tot verloning kan worden overgegaan.

urendeclaratie
Dit is een digitale versie van de urendeclaratie. Deze urendeclaratie wordt door werknemer en werkgever per week ingevuld en geretourneerd aan Payroll Limburg. Alleen bij ontvangst van een door beide partijen ondertekent exemplaar kunnen wij tot verloning overgaan.

U kunt het urenbriefje op de volgende manieren aan ons toesturen:
per fax: (045) 563 92 62
per e-mail: info@payrollLimburg.nl
per post: Payroll Limburg, Postbus 295, 6460 AG Kerkrade

Alle hiernaast genoemde brochures, formulieren en de informatie van Payroll Limburg kunt u hier downloaden en eventueel printen.

Om deze zaken te downloaden heeft u Adobe Acrobat reader nodig.

Voor het opvragen van brochures en/of formulieren kunt u ook ons contactformulier invullen.